Ekologia nie uzasadnia nierównego traktowania firm

Stosowanie kryteriów środowiskowych jest nie
tylko wskazane, ale wręcz preferowane. Muszą one jednak rzeczywiście
służyć ochronie środowiska, a nie jedynie premiowaniu wybranych
wykonawców – podkreśliła Krajowa Izba Odwoławcza,…

Zmowy przetargowe nie będą już bezkarne

Polskie prawo o wykluczaniu nieuczciwych firm z rynku zamówień publicznych są niezgodne z unijnymi i powinny zostać jakże najszybciej zmienione. Taki postulat płynie z nowego wyroku TSUE.

Zmowy przetargowe nie będą już bezkarne

Polskie prawo o wykluczaniu nieuczciwych firm z rynku zamówień publicznych są niezgodne z unijnymi i powinny zostać jakże najszybciej zmienione. Taki postulat płynie z nowego wyroku TSUE.